Molse meren
Molse meren
Molse meren

De arme Kempense bodem bleek door de eeuwen heen heel wat schatten te verbergen. Door de winning van veen, bruinkool en wit zand kreeg het landschap een uniek karakter. Het resultaat? Een uitgestrekte samenspel van meren, plassen en kanalen met een unieke fauna en flora.